Pályázatok

A projekt azonosítója: GINOP-1.2.8-20-2020-00339
A megvalósítás helye: 4800 Vásárosnamény, Koportos u. 13.
A projekt elszámolható költsége: 34 151 000Ft

A B.ÉP.SZOLG Kft. 23 905 700 Ft, azaz huszonhárommillió-kilencszázötezer-hétszáz Ft összegű, visszatérítendő támogatásra jogosult.
A projekt keretében egy JCB 4CX SM TIER 4F típusú munkagép került beszerzésre nettó 34 151 000Ft értékben. A munkagép beszerzésével lehetőség nyílik a nagy térbeton felületek, alapok bontására, vízelvezető árokrendszerek építésére, ezáltal a társaság egy újabb kivitelezési munkafázisban tud saját teljesítéssel részt venni.

Pályázat száma: ÉAOP-1.1.1/D-12-2013-0084

A projekt címe: Telephelyfejlesztés a B.ÉP.SZOLG Kft.-nél

Projekt helyszín: 4800 Vásárosnamény, Koportos u. 4.

Projekt helyrajzi szám: 4208/9 hrsz

Igényelt támogatás: 99 760 361,-Ft

Projekt összköltség: 142 514 802,-Ft

Projekt rövid összefoglalója:

A projekt keretében a projektgazda B.ÉP.SZOLG Kft. 100%-ban saját tulajdonú vásárosnaményi telephelyét fejleszti. A vállalkozás tevékenységei közé tartozik többek között a magasépítés lakó- és nem lakó épületek teljes generál kivitelezése, valamint transzportbeton előállítás- kiszállítás kis és nagykereskedelme.

A projekt összköltségvetése nettó 142 514 802 Ft (építés Ft- 80,7%, ezen belül megújuló energiát hasznosító technológiák 11 923 160 Ft- 8,36%,; illetve alapinfrastruktúra fejlesztése 28 096 267 Ft- 19,71 %; eszközbeszerzés nettó 27 500 000 Ft, 19,29%)

A projekt keretében megvalósul a H-4800 Vásárosnamény, Koportos u. 4. szám alatti belterület 4208/9 hrsz-ú ingatlanon működő betonkeverő telep fejlesztésén belül, betonelem előregyártó üzem és géptároló épület építése. A cca. 30×12 m-es betonelem előregyártó üzem a meglévő iroda és raktárcsarnok épület folytatásában, azzal hasonló módon és kialakításban kerül megépítésre. A cca. 30×12 m-es géptároló épület a telek végében az DNy-i határvonaltól 6,25 m-re kerül elhelyezésre. A projekt keretén belül a meglévő raktárcsarnok álmennyezetet kap. Az épületekhez infrastrukturális fejlesztés keretén belül térkő és zúzottkő burkolatú út készül. Faelgázosító kazán alkalmazásával megújuló energia hasznosítás is történik. Eszközbeszerzés keretében beszerzésre kerül nettó 27 500 000 Ft értékben egy JCB 535-95 Teleszkópos rakodógép.

A projekt ütemezése:2013. III. negyedév-2014. IV. negyedév

A projekt számszerűsíthető eredményei:

A projekt keretében megtartott munkahelyek száma:17,58 fő

A projekt keretben teremtett munkahelyek száma: 6 fő

A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott terület nagysága: 9827 m2

A fejlesztés eredményeként létrehozott felépítmény területe: 724,04 m2

A fejlesztés eredményeként korszerűsített felépítmény területe: 295,26 m2

A támogatás kedvezményezettjének neve és elérhetősége:
B.ÉP.SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4826 Olcsva, Vitkai utca 54.
Telefon: +36 45 479-608
E-mail:borbas@borbasepito.hu
Honlap:www.borbasepito.hu

A Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
(4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.)
Telefon: +36 52 524-760
E-mail:eszakalfold@eszakalfold.hu
Honlap:www.eszakalfold.hu

Az Irányító Hatóság neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
Telefon: +36 40 638-638
E-mail:nfu@nfu.gov.hu
Honlap:www.nfu.gov.hu

Projekt neve: TELEPHELYFEJLESZTÉS A B.ÉP.SZOLG KFT.-NÉL

Projekt azonosító: (ÉAOP-1.1.1/D-2009-0128)

Projekt leírás:
Társaságunk jelentős beruházását valósíthatta meg Európai Uniós támogatás igénybe vételével. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében végrehajtott több mint nettó 70 millió forint értékű beruházás eredményeként Vásárosnamény ipari övezetében telephelyfejlesztés keretében a tevékenységünk profiljához illeszkedő épület kialakítására került sor, amely két fő rendeltetési egységből áll. Az utca felé tájolt iroda és szociális (öltöző, mosdó, egyéb szociális helyiségek) részből, ahol az üzletmenethez szükséges adminisztrációs feladatokat látjuk el, valamint a mögötte lévő raktárcsarnokból, ahol a munkáink során felhasználásra kerülő építőanyagokat kívánjuk tárolni.

Projekt tárgya:
A projekt megvalósítását az Európai Unió és a Magyar Állam 49.932.982,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, ezzel is elősegítve egy hátrányos helyzetű kistérségben működő vállalkozás beruházásának megvalósulását.

Megvalósítási helyszín: 4800 Vásárosnamény, 4208/9. hrsz.

A projekt keretében támogatott műszaki tartalom:

Az irodaépület kialakítása tisztán hagyományos építési módozatú, a raktárcsarnok acél vázszerkezettel és tégla kitöltő falazattal rendelkezik, nem hőszigetelt kivitelű. A támogatott műszaki tartalom:

– 389,18 m2 hasznos alapterületű tevékenységünket kiszolgáló iroda- és raktár épület kialakítása
– megközelítőleg 1500 m2 belső telepi út
– minimálisan előírt parkolószámon felül további 9 parkolóhely kialakítása
– 545 méter kerítés
– kerékpártárolók
– külső közművek
Fenntarthatóság és foglalkoztatás:

A fenntartható fejlődés szempontja is figyelembe vételre került, a beruházás megvalósítása során létrehozott többlet zöldfelület meghaladja az építési hatóság által előírt minimális terület nagyságát. Terveink szerint az újonnan kialakított telephelyen még több megrendelői igényt kielégítve vállalhatunk munkákat, s ezáltal növelhetjük az alkalmazásunkban lévők létszámát, munkahelyet és létbiztonságot teremtve a régióban élők számára. Projektünk megvalósulásával további 4 fő felvételére nyílik lehetőségünk. Összességében mintegy 10.000 m2-nyi frekventált területen elhelyezkedő ingatlanon, egy új, a mai kornak megfelelő igényeket kielégítő raktárcsarnok és kiszolgáló helyiség áll társaságunk rendelkezésére a fejlesztés eredményeként.

A támogatás kedvezményezettjének neve és elérhetősége:
B.ÉP.SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4826 Olcsva, Vitkai utca 54.
Telefon: +36 45 479-608
E-mail:borbas@borbasepito.hu
Honlap:www.borbasepito.hu

A Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
(4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.)
Telefon: +36 52 524-760
E-mail:eszakalfold@eszakalfold.hu
Honlap:www.eszakalfold.hu

Az Irányító Hatóság neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
Telefon: +36 40 638-638
E-mail:nfu@nfu.gov.hu
Honlap:www.nfu.gov.hu

Projekt neve:
MSZ EN ISO 9001:2000 szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsítása a B. ÉP. SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél.

Projekt azonosító: GVOP-2.1.2.-05/1.-2005-08-0181/1.0.

Projekt leírás:
Cégünk a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása elnevezésű pályázaton vett részt.

Projekt tárgya:
A megrendelők igényeit az eddigi munkánk során maximálisan kielégítettük, garanciális ügyeink nincsenek. Mindazonáltal egyre jelentősebb igény van arra, hogy a minőségi követelményeknek való megfelelés objektív bizonyítékát is felmutathassa vállalkozásunk. Ezért a vállalkozás megszilárdításához és továbbfejlesztéshez a vállalkozás folyamataira az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával MSZ EN ISO 9001: 2000 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszer bevezetését határoztuk el.
A pályázaton elnyert 1.000.000.- forint összegű támogatást az MSZ EN ISO 9001:2000 szerinti minőségirányítási rendszer bevezetésére és tanúsítására fordította.
A minőségirányítási rendszer bevezetésével és tanúsításával célunk, hogy megrendelőink igényeit pontos, határidőre történő munkavégzéssel és megfizethető, minden érintett számára előnyös áron elégíthessük ki.

Támogató neve és elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt neve:
Új, a mai kor egyik legmodernebb teleszkópos rakodógépe és tartozékai beszerzése, ezzel a B. ÉP. SZOLG Kft. versenyképességének és jövedelmezőképességének javítása. A gép beszerzésével új munkahelyek létrehozása. Valamint információs technológia fejlesztése.

Projekt azonosító: GOP-2.1.1-09/A-2009-0926

Projekt leírás:
Cégünk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz nyújtott be pályázatot.

Projekt tárgya:
a B. ÉP. SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. versenyképességének növelése céljából olyan új teleszkópos rakodógép beszerzése, mellyel a vállalkozás az eddig végzett építőipari tevékenységét bővíteni képes, ezzel kapacitását és jövedelmezőségét növelve. A fejlesztés új munkahelyek létrehozását is generálja. Ezen túl a projekt célja az információs technológia fejlesztés is – honlap kialakítás, szoftverfejlesztés építőipari költségvetés- készítő programmal, valamint a számítástechnikai háttér fejlesztése, melyekkel lehetővé válik a rugalmas munkavégzés és ezáltal a versenyképességünk javítása.

A sikeres pályázat által 20.389.530.- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyertük meg.
A projekt eredményeként a Kft. a legjobb és legismertebb építőipari vállalkozássá válhat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vásárosnamény térségében.

Támogató neve és elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt neve:
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére.

Projekt azonosító: TÁMOP-2.3.3.A-09/1-2009-0102

A projekt címe:
A foglalkoztatotti létszám megtartása érdekében képzések megtartása a B. ÉP. SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál.

Projekt tárgya:
A Kft. építőipari megrendeléseihez rendelkezésre áll a megfelelő szakmai végzettségű munkaerő. Egyéb – nem építőipari szakmai területeken azonban a dolgozók ismeretei igen hiányosak. Ahhoz azonban, hogy megfelelő számú új munkát tudjunk megszerezni, illetve rakodógép beszerzésünkkel végezni kívánt új emelő munkagépvégzési tevékenységeket megfelelően tudjuk elvégezni és ezzel tevékenységi kör bővítését szeretnénk megvalósítani. Ehhez azonban képzésekre is szükségünk van. A képzések fogják biztosítani számunkra a szakmailag megfelelő munkaerőt ahhoz, hogy új, kibővített építőipari tevékenységünket a megfelelő módon tudjuk végezni. A tervezett tevékenységi kör bővítése után, jelen projektet követően a válsághelyzet megfelelő kezeléséhez a jelenlegi menedzsment képzettsége és tapasztalata alapján alkalmassá válik.
Az Európai Szociális Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. és 8. jogcímcsoport Társadalmi megújulás Operatív Program előirányzatból egyszeri, vissza nem térintendő 14.295.050.- forint összegű támogatásra jogosult.
A menedzsment főiskolai végzettségű mérnökökből és főiskolai végzettségű közgazdászból áll. A projekt keretében végrehajtani kívánt képzések módszertana megfelel a mai kor legmagasabb elvárásainak.

Támogató neve és elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt neve:
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett bérköltség/munkagyakorlat szerzés mikro-, kis- és középvállalkozások részére.

Projekt azonosító: TÁMOP-1.1.2-07/1-2008-0001

A projekt címe:
Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért elnevezésű munkaerő-piaci programhoz (továbbiakban: TÁMOP 1.1.2. program) kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása a B. ÉP. SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál.

Projekt tárgya:
Cégünk a magas megrendeléseknek köszönhetően további létszámbővítést igényel. A létszámbővítés lehetővé tette, hogy a hátrányos helyzetű foglalkozásban résztvevő személyek az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által támogatásban részesüljenek, ezáltal esélyt kapnak a munkákban való részvételben.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a döntések meghozatalakor, miszerint a pályázatnak megfelelően a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását helyeztük előtérbe.
Az Európai Szociális Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. és 8. jogcímcsoport Társadalmi megújulás Operatív Program előirányzatból egyszeri, vissza nem térintendő 3.138.750. – forint összegű támogatásra jogosult.

Támogató neve és elérhetősége:

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.